金沙娱城3983·主頁欢迎您

   <table id="ojcpz"><ruby id="ojcpz"></ruby></table>
    <p id="ojcpz"></p><big id="ojcpz"></big>

     <tr id="ojcpz"><label id="ojcpz"></label></tr>

     <table id="ojcpz"></table>
      <td id="ojcpz"><ruby id="ojcpz"></ruby></td>

      At v?re dansk studerende p? Lunds Universitet

      ?

      Lunds Universitet:

      • 40 000 studerende fra hele verden
      • 270 studieprogrammer
      • 1 300 fritst?ende kurser
      • P? lister over verdens bedste universiteter regnes Lunds Universitet blandt top 100
      • Lunds Universitet har afdelinger i Lund, Helsingborg og Malm?
      • Et af Nordens st?rste universiteter
      • Kun 45 min. med toget mellem Lund og K?benhavn H

      Alle program og kurser

      S?rligt interessante kurser og programmer

      Fritst?ende kurser – Skr?ddersy din egen uddannelse

      Jeg kan helt klart anbefale at l?se bachelor (p? svensk: kandidat) i Sverige, da man her har mulighed for at studere under ?ben uddannelse. Det er en fantastisk mulighed!” fort?ller Isabella, som er i gang med sin kandidat (p? svensk: master) i Lund.

      Lunds Universitet har 270 studieprogrammer og 1 300 fritst?ende kurser. Du kan selv opbygge din uddannelse med fritst?ende kurser. Du kan tilmed supplere den uddannelse, du allerede har. Herved f?r du st?rre frihed med flere kombinationsmuligheder og din egen uddannelsesstruktur eller faglige profil. Ved kursusstudier er du selv ansvarlig for, at sammens?tningen af kurser f?rer til en hel uddannelse, og du b?r derfor diskutere dine valg med en studievejleder. Her skal man blot v?re opm?rksom p?, at det kun er muligt at f? SU til hele uddannelser.

      At tage en uddannelse via fritst?ende kurser vil sige, at du, i stedet for at f?lge et fastlagt program, selv sammens?tter din uddannelse af kurser, du vil have - der er alts? ingen krav til obligatoriske fag, ud over at 50 % af kurserne (90 hp. Hp = ECTS) p? din bachelor skal v?re inden for det emne, du specialiserer dig i. S?ledes kan du f.eks. tage 90 hp inden for statsvidenskab og f? en bachelor i statsvidenskab og samtidig bruge de resterende 90 hp til andre emner, du interesserer dig for - m?ske vil du f.eks. gerne l?se retorik eller freds- og konfliktvidenskab ogs??

      Et eksempel p? en uddannelse kan v?re:

      • 90 hp i statsvidenskab ( A-, B- og? C-niveau, dvs. bacheloropgave)
      • 60 hp i retorik (A- og B-niveau)
      • 30 hp fra udvekslingsstudier, hvor du fx l?ser politik og kommunikation

      Et hovedfag kan l?ses ved at sammens?tte en uddannelse af fritst?ende kurser. F?rst l?ser du p? grundniveau (A-niveau), derefter forts?tterniveau (B-niveau) og til sidst bachelorniveau (C-niveau). Du skal alts? have 90 hp i dit hovedfag. Herudover kan du frit kombinere med andre fag, der interesserer dig. Du beh?ver ikke l?se A, B, C-niveau i dit hovedfag f?rst, inden du l?ser andre kurser, men kan med fordel blande dem, s? bachelor-kurset l?ses som det sidste fag. Inden for nogle omr?der er det desuden det krav, at bachelor-kurset er et af de to sidste kurser, du l?ser, dvs. femte eller sjette semester.

      Et kursus kan str?kke sig fra 5 uger til et ?r. Du begynder med at l?se kurser p? grundniveau og kan p? den m?de f? en bacheloreksamen (kandidat). Efterf?lgende kan du l?se kurser p? avanceret niveau for at f? en kandidateksamen (master). Hvis du l?ser fritst?ende kurser, skal du s?ge om optagelse for et semester ad gangen, og du skal s?ge hvert semester.

      Alle kurser

      Sproget

      P? bachelorniveau er undervisningen p? svensk. Ved skriftlig eksamen er der store muligheder for at skrive p? dansk eller engelsk. Kursuslitteraturen er enten p? svensk eller engelsk.

      P? de fleste kandidatuddannelser foreg?r undervisningen p? engelsk, og du skriver eksamen p? engelsk.?

      Ordlista

      ?konomi

      Det kan godt lade sig g?re at tage det danske studiebidrag, SU, med sig til Sverige. Det g?lder b?de, n?r du bliver optaget p? et helt program eller v?lger at l?se din uddannelse som fritst?ende kurser.? Her skal man blot v?re opm?rksom p?, at det kun er muligt at f? SU til hele uddannelser.

      L?s om att s?ge SU p? su.dk

      Hvordan ans?ger jeg?

      Danskere s?ger optagelse p? samme m?de som svenskere. Har du dansk adgangsgivende eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende, er du kvalificeret til studier p? universitetet i Sverige. Du har brug for en kopi af dit eksamensbevis eller lignende.

      For at s?ge om optagelse g?r du ind p? antagning.se og f?lger anvisningerne.

      Antagning.se in English (universityadmissions.se)

      Hvorn?r ans?ger jeg? (ans?gningsfrist)

      15. januar
      Til international masterprogrammer (p? dansk: kandidat)?med start i efter?ret. Optagelse kan s?ges fra ca. tre m?neder f?r sidste ans?gningsdag.

      15. april
      Til alle bachelorprogrammer og kurser samt de fleste master- og magisterprogrammer med start i efter?ret. Optagelse kan s?ges fra en m?ned f?r sidste ans?gningsdag.

      15. oktober
      Til programmer og kurser med start i for?ret.?Optagelse kan s?ges fra en m?ned f?r sidste ans?gningsdag.

      Datoerne kan ?ndres fra ?r til ?r. Husk, at du skal ans?ge tidligere i Sverige end i Danmark.

      Velkommen til Lunds Universitet!

      Fakta: Det svenske uddannelsessystem

      Alle uddannelser og kurser er gratis i Sverige for danskere. I det svenske uddannelsessystem findes der to forskellige uddannelsesforl?b:

      Du kan enten f?lge et helt uddannelsesprogram eller sammens?tte en uddannelse ved at tage en r?kke enkelte kurser (Fritst?ende kurser). Det er ogs? muligt blot at tage enkeltst?ende bachelor- eller overbygningskurser uden at tage en hel uddannelse. Her skal man blot v?re opm?rksom p?, at det kun er muligt at f? SU til hele uddannelser.

      Kursernes omfang opgives i ”h?gskolepo?ng” (hp). 30 hp modsvarer et halvt ?rs studier p? 30 ECTS.

      金沙娱城3983